Grafička dorada

 

Štampani materijal se kasnijom doradom formira u neki od mnogobrojnih gotovih proizvoda, bez obzira da li se radi o digitalnoj štampi velikih formata, offset ili tipo  štampi.

Kese, fascikle, kutije, blokčići …Od grafičke dorade radimo:

 •     sečenje tabačnog papira do 78x110cm
 •     plastifikacija hladna
 •     plastifikacija do 76cm širine, 
 •     laminiranje samolepljivom PVC folijom do 2.5m
 •     UV lakiranje i parcijalno UV lakiranje
 •     kaširanje
 •     mašinsko kaširanje do B2 formata, 
 •     kaširanje PVC folije do 2.5m
 •     savijanje – mašinsko savijanje tabaka do B2 formata
 •     šivenje –  mašinsko šivenje kroz prevoj
 •     ricovanje
 •     grafička dorada: kutije, kese, fascikle …
 •     tabak do A3 formata, ricovanje 
 •     PVC samolepljive folije do 1.6m uz optičko prepoznavanje cuttmark-ova
 •     štancovanje, štancovanje materijala zaklopnim tiglom do 880x640mm
 •     numerisanje
 •     koričenje, mašinsko i ručno zanatsko koričenje uz šivenje kože i drugih materijala.