Offset štampa

 
 
Offset je vrsta ravne tabačne štampe od koje se kasnijom grafičkom doradom dobijaju mnogobrojni  gotovi  proizvodi.

Ovom tehnikom se štampa:

  • letak
  • brošura
  • plakatkatalog
  • monografija
  • knjiga
  • koverta
  • fascikla
  • paketna ambalaža
  • etiketa …

Opremljeni smo opremom renomiranih proizvođača Heidelberg, Roland i Fuji. Maksimalan format papira koji možemo odštampati je B2 (700x500mm).