Grafička dorada

Štampani materijal se kasnijom doradom formira u neki od mnogobrojnih gotovih proizvoda, bez obzira da li se radi o digitalnoj štampi velikih formata, offset ili tipo  štampi.

Od grafičke dorade radimo: